top of page

Wonen in een verticale kampong

Anna Viola Epping

wonen in een kampong.jpg

Het ontwerp is een verticale kampong (Indonesische woonwijk), waardoor er enerzijds ruimte wordt gemaakt voor groen ten behoeve van infiltratie en veel ruimte voor kwalitatief goed wonen op een relatief klein oppervlak. Het gebouw kan gezien worden als een experiment waarbij er enerzijds uitgegaan wordt van de noodzaak van het groen en er anderzijds wordt onderzocht of bestaande gemeenschappen op de lange termijn stand kunnen houden. Hierbij worden de belangrijkste waarden van de (nu horizontaal gebouwde) kampongs ook in haar ontwerp voor de verticale kampong meegenomen: een dynamische leefwereld, flexibel functioneel ruimtegebruik en een veelzijdigheid aan openbaarheid niveaus.

bottom of page