top of page

Samen in de nieuwe stad

Nanko Boerma

samen in de nieuwe stad.png

Het project ‘Samen in de nieuwe stad, een ongehaaste, sociale en inclusieve leefomgeving’ zet een stip aan de horizon voor het maken van een socialer en meer gemeenschappelijk stedelijk leven. Als reactie op een steeds individualistischer wordende maatschappij schetst het een experimenteel beeld, als prikkel voor een socialere architectuuragenda.

 

Door gelijktijdig te kijken naar de verschillende fysieke schaalniveaus en de sociale schaalniveaus heb ik een afstemming gemaakt in de manier waarop de gebouwde omgeving reageert op de wensen en het gedrag van de gebruikers.

bottom of page