top of page

Een nieuw sociaal ankerpunt

Arno Boersma

een nieuw sociaal ankerpunt.jpg

Het ontwerp pakt twee problemen op lokaal niveau aan; de woningnood en de leefbaarheid op het platteland.  Het project ontwikkelt een plek die inwoners opnieuw met elkaar verbindt. Een gebouw waarin de functie van het dorpshuis en het werken op afstand (thuiswerken) met elkaar zijn gecombineerd. Deze combinatie van ontmoeten en werken is uniek op het platteland en vormt op deze manier het nieuwe sociale ankerpunt van het dorp.

bottom of page