top of page

Warning Waters

Julia Fröhlich

warning waters.png

Als gevolg van klimaatverandering zullen rivieroverstromingen in de toekomst meer voorkomen. Hoogteverschillen in het landschap en terrassen aan de woning maken stijgend water zichtbaar en ervaarbaar. Voor de bewoners in een wijkje tussen het historische stadscentrum en het natuurlijke inundatiegebied wordt een veilige nieuwe leefomgeving gecreëerd. Het ontwerp van drie nieuwe woningtypologieën laat zien dat bewoners in toekomst langs de Geul met plezier kunnen wonen - zonder angst.

bottom of page